360 הגנה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

להגן על הספינה שלך באמצעות חוסם ומסתובבת סביבו בזווית 360 תוך חסימה את הכדורים מלהכות את הספינה!

בקרות משחק:
להגן על הספינה שלך באמצעות חוסם ומסתובבת סביבו ב360Ã? AE? ד? ג?? ד? ג? ד ¢ ג? ¬ ג? ¢? AE? ד ¢ ג? ¬ Âמסובב תוך חסימה את הכדורים מלהכות את הספינה!

ActionDefence