توپ Z چالش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

شما را در نقش یک جنگجوی جوان که هیجان مبارزه با زندگی می کند. شارژ توپ با حمله به آن، و سپس در نهایت استفاده از آن برای حمله به حریف خود را، بنابراین شما ممکن است حملات غوغا بر روی او استفاده کنید. موفق باشید!

کنترل بازی:
W / S / A / D - به حرکت می کند
شیفت - مطبوعات و آزادی برای حرکت به آنی ماوس
- برای کنترل شبکه دوربین نجومی هدف فاصله
-. برای اجرای تکنیک در حال حاضر انجمن Q / E - به چرخه را از طریق تکنیک های
دکمه سمت چپ ماوس - نگه دارید و رها برای افزایش توان سنج و رها کردن حمله خود را.

FightingActionBallChallenge