چالش راگبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   91 90% with 10 votes

بازی جنبه های مختلف راگبی در این بازی ورزشی است. بدست آوردن توپ در سراسر خط، پا زدن آن، و بیشتر

کنترل بازی:
را فشار دهید چپ و راست به سرعت به نفع خود نوعی بازی فوتبال راگبی. حرکت بازیکن با کلید های arrow. شیر به Z به تصویب.

SportsBallFootballRunningRugbyChallenge