حمام شما بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   93 75% with 12 votes

چگونه حمام خود را به شما در سازماندهی دختر نیاز به ایده های به جای اشیاء معمولی از یک حمام زیبا.

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به بازی این بازی.

DesignDollCartoonYourBathroom