قطره سفید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

قطره سفید یک بازی گاه به گاه چالش برانگیز است. آیا آماده هستید تا قطره ای ناچیز بیفتد؟ می توانید آن را توسط رشته ای کنترل کنید که در آن می توانید مسیر حرکت آن را بکشید یا تغییر دهید تا پایین بیاید تا افت بیش از حد ناپایدار شود. مراقب موانع موجود در مسیر پایین باشید. کنترل آن مسئله بزرگی است و مهارت می خواهد. فقط از ماوس برای گول زدن از موانع و عبور از شکاف های سیستم عامل استفاده کنید. با ساخت بسیاری از آنها بالاترین امتیاز را کسب کنید. لذت بردن از بازی قطره سفید در اینجا در y8.com!

کنترل بازی:
در بازی

Mouse Skill Obstacle Android Html5 Retro Mobile Iphone Ipad Touchscreen Pixel