U.f.o Shop 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Loại phiên bản pacman nơi bạn là người gác cổng của trường và phải ăn mì ăn súp tránh 100 giáo viên. Quảng trường những người làm cho bạn lớn hơn và nhanh hơn.

Điều khiển:
Sử dụng phím mũi tên để tương tác.

ArcadeSeriesCollecting FoodU-f-oShop