Mua sắm cho tới Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Cố gắng nắm bắt các thực phẩm giảm trong giỏ hàng của bạn. Nhưng chỉ nắm bắt những gì 's trên danh sách của bạn, không có gì hơn, không kém!

Điều khiển:
Phím mũi tên để di chuyển giỏ hàng.

Collecting FoodShopTillDrop