Sự tiến hóa Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Mục tiêu của bạn trong trò chơi này là để phát triển con bọ cánh cứng, bọ cánh cứng và sinh sản để sản xuất bọ cánh cứng cuối cùng. Bạn cần phải chăm sóc những lỗi, cho chúng ăn, giải trí cho họ, và dọn dẹp sau khi họ. Không dễ thế đâu. Grow lỗi, sinh lỗi, bán lỗi, mua lỗi, phát triển lỗi, lỗi chủng tộc, chống lỗi. Trò chơi này sẽ giữ cho bạn bận rộn trong một thời gian dài. bạn có thể giữ lỗi của bạn còn sống và thành công trong thế giới côn trùng?

Điều khiển:
Trong game

Simulation Management