Thiểu số chánh trị Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   50 100% with 5 votes

Trò chơi trực tuyến mà trong đó bạn có cơ hội để thử tay của họ trong trận đầu sỏ chính trị. Chính xác hơn, bạn sẽ trở thành một trong. Đầu tư, phát triển các giàn khoan dầu, bạn có xét thấy cần thiết để kiếm tiền.

Điều khiển:

Sử dụng chuột để chơi.

EducationalMoneyPlanetManagementOligarchy