Hành tinh-f Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Nhấp chuột vào lựa chọn của bạn trong này phát triển trò chơi theo kiểu. Cố gắng cấp tất cả mọi thứ lên đến tối đa của nó.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

GadgetPlanetPlanet-f