Hậu vệ hành tinh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bảo vệ nhà của bạn trong trò chơi phòng thủ hành tinh! 10 vũ khí, 15 cấp độ, nâng cấp lá chắn, động cơ và năng lượng. Đạt được vũ khí và khả năng mới như bạn chiến đấu thông qua mỗi cấp.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để bắn. Sử dụng WASD để di chuyển. Nâng cấp vào cuối mỗi cấp.

ActionPlanetDefender