Planet Defender משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

הגן על הבית שלך במשחק הזה הגנת כדור הארץ! 10 כלי נשק, 15 רמות, לשדרוג המגן, המנועים ואנרגיה. להשיג נשק חדש ויכולות כמו שאתה להילחם דרך כל רמה.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי לירות. השתמש WASD כדי לזוז. שדרג בסוף כל רמה.

ActionPlanetDefender