Vịt Dodgers hành tinh 8 từ mars trên: Nhiệm vụ 1 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Mát mẻ nền tảng hành động phim hoạt hình! Daffy và sao Hỏa Piggy. Mà là Roadrunne

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

AdventureDuckDodgersPlanetFromUpperMarsMission