ماجراهای بالاپر مسدود کننده مرد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

پرواز در اطراف مسدود کردن پرهای از هدف قرار دادن پایگاه خود را. چنگ زدن به وانت به کمک به محافظت از پایه.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

ActionFlyingMouse SkillDefendAdventuresPopupBlocker