Những cuộc phiêu lưu Nhận Popup Blocker Man Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Bay xung quanh ngăn chặn các quảng cáo từ nhấn cơ sở của bạn. Lấy xe bán tải để giúp bảo vệ cơ sở.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionFlyingMouse SkillDefendAdventuresPopupBlocker