ماریو جهان تاخت و تاز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

ماریو جهان تاخت و تاز کردن کاملا اعتیاد آور بازی سرگرم عکسبرداری است. ماریو جهانی شده است تمام انواع دشمنان دیوانه تاخت و تاز کردن. از بین بردن قلعه خود را متوقف کردن آنها را. دان 'تی اجازه تاخت و تاز دشمنان قلعه ماریو جهان را به خود. خرید سلاح و اقلام در مغازه. استفاده از سلاح برای از بین بردن دشمنان می دوزند. بازی به پایان می رسد پس از قلعه خود را از بین می رود و تاخت و تاز کردن.

کنترل بازی:
دکمه موقعیت که در آن به ساقه کلیک کنید و کلیک کنید به ساقه.
و کلید Q چرخه به سلاح های بعدی یا قبلی
S و W کلید چرخه های بعدی یا قبلی از موارد خاص است. گالری نوار فضایی محل یک آیتم خاص.

ArcadeShootingActionPurchase Equipment UpgradesMouse SkillDefendMarioWorldOverrun