Telepath آرپیجی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بیشتر بدانید توانایی های جدید وابسته به دورهم اندیشی، نبرد با حملات اش بازمی گرداند و دفاع در جنگ و کسب مدال طلا.

کنترل بازی:
کنترل اولیه ساده است - حرکت WASD شما، و شما را در همه چیز را به تعامل کلیک کنید. اطمینان حاصل کنید که شما را از طریق آموزش در بازی بروید، هر چند، از آنجا که همه چیز (شبیه در حال اجرا) هستند که بیش از حد دشوار برای توضیح در اینجا را پوشش می دهد.

FunnyTelepath