ماه دریانورد پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   246 80% with 30 votes

آنها شخصیت های انیمه مورد علاقه خود را! انتخاب لباس خوبی برای قهرمانان ما

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsSailorMoonDressup