پیژامه پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

پیراستن این ادم خواب الود کمی در لباس خواب زیبا و ارسال او به رختخواب.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsPajamaDressup