سر و صدا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

بازی سوراخ از با مبارزه به طراحی LV و viraet careters، بزرگ است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureRumble