להרעיש משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

משחק החור הוא גדול מלחימה לעיצוב LV וviraet של careters.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

AdventureRumble