کنترل از دور بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

شما دوباره 'قرار به انجام مشق شب - به تماشای خانمها دوست داشتنی در تلویزیون! آیا می توانم یک زیرچشمی نگاه کردن دزدکی حرکت کردن بدون گرفتن گرفتار؟

کنترل بازی:
موس کلیک کنید برای تغییر کانال.

Mouse SkillFunnyRemoteControl