Điều khiển từ xa Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   73 70% with 10 votes

Bạn 'lại vụ phải được làm bài tập về nhà - không xem phụ nữ đáng yêu trên ti vi! Bạn có thể lẻn một peek mà không bị bắt?

Điều khiển:
Click chuột để thay đổi kênh.

Mouse SkillFunnyRemoteControl