Thuê một mắt tư nhân Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   2416 60% with 40 votes

Chụp ảnh của người dân phải thông qua cửa sổ của họ để chuyển sang cấp độ tiếp theo. Được nhanh chóng!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi trò chơi.

Mouse SkillFunnyHirePrivate