Theo Bìa Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   133 81.25% with 16 votes

Có hình ảnh của ngôi sao đang khoảnh khắc rõ ràng nhất! Đẹp làm việc nếu bạn có thể có được nó ...

Điều khiển:

Chuột để nhằm mục đích. Nhấn vào đây để chụp ảnh.

Mouse SkillFunnyUnderCover