Ghi Dòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ có được các đơn đặt hàng của khách hàng.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Mouse SkillMemory FoodTiming Food ServingRememberOrder