זכור את הסדר משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

ודא שאתה מקבל את ההזמנות של הלקוחות הנכונות.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי אינטראקציה.

Mouse SkillMemory FoodTiming Food ServingRememberOrder