Tự phục vụ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Ghi nhớ tất cả các đơn đặt hàng và phục vụ khách hàng của bạn với các mục chính xác.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

GirlMatching Memory FoodFood ServingOrder