پیراستن لباس شب زیبا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

لباس بلند، احتمالا در آینده از فرهنگ های دور، از شخصیت های اصلی این بازی است. نه تنها این، اما آنها نگاه بزرگ در دختر خود را با ویژگی های شرقی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpPrettyGownDressup