پیراستن لباس چتر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

انتخاب لباس مناسب برای این دختر زیبا.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsUmbrellaGownDressup