Khá Gown Dressup Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Váy dài, có thể đến từ các nền văn hóa xa xôi, là những nhân vật chính của trò chơi này. Không chỉ vậy, nhưng họ trông tuyệt vời trên cô gái của chúng tôi với các tính năng phương Đông.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpPrettyGownDressup