دوئل سیاسی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

رهبر سیاسی خود را انتخاب کنید و ضرب و شتم سایر رهبران در این بازی مبارزه خنده دار! شما می توانید با دوستان خود را در حالت 2 بازیکن مبارزه!

کنترل بازی:
(پخش 1) کاربری برای جنبش
J به پانچ
K به پا زدن L
برای حمله ویژه

است برای جنبش
1 ASWD شده (پلیر 2) کلید های ARROW انجمن به پانچ (numpad کلید) صفحه 2 به لگد زدن (numpad کلید) صفحه 3 حمله ویژه (کلید numpad)

FightingPoliticalDuel