عکس نیک Gumball بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   197 73.08% with 26 votes

تابستان است که در اینجا و Gumball، داروین، Anais و لسلی می خواهم یک NIC عکس در باغ. از ماوس خود را به تنظیم همه چیز در جای خود برای دوستان خود به و روز آفتابی باور نکردنی است. خوش بگذره! کنترل: استفاده از موس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Cartoon Decoration Girl Gumball