قنادی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راهنما تزئین قنادی!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlFoodPastryShop