نانسی درو پرونده - آنلاین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10972 60.22% with 181 votes

مجموعه ای بر روی تعداد زیادی فیلم بسیار قدیمی است که ظاهرا در حال وارد شدن به پارک مودم بسیار ساخته شده است. من 'ام قبل از بررسی حوادث مرموز، اما هرگز بر روی مجموعه ای از یک فیلم واقعی زندگی می کنند. به نانسی درو 'هیجان انگیز ماجراجویی رمز و راز خوش آمدید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleStrategyAdventureMouse SkillDetective NancyDrewDossierOnline