مامو پاپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مبادله کاشی و مطابقت با حیوانات ناز به آنها را در این بازی match3 شایان ستایش پاپ! ترکیب 4 یا بیشتر حیوانات یکسان ایجاد کاشی های خاص در زمینه است که می تواند ردیف، ستون یا حیوانات از همان نوع منفجر شود. برآورده کردن اهداف سطح و سعی کنید تمام 100 سطح با 3 ستاره را کامل کنید!

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Kids Matching Animal Android Html5 Match 3 Mobile Iphone Ipad Touchscreen