آینه پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

ما نمی دونم که مخلوق شیرین در کنار آینه واقعا. او می تواند شاهزاده خانم و یا یک پری، اما این مهم نیست. آن واقعا سرگرم کننده را به لباس او حتی اگر ما نمی دونم از جایی که او می آید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsMirrorDress