جراحی شخص یا جانور سوگلی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

اوه، این است که واقعا خیلی بد است! شخص یا جانور سوگلی به شدت زخمی شد. به عنوان یک دکتر ، او به کمک شما نیاز دارد. لطفا برای شروع عمل جراحی و دان ' تی را فراموش کرده به دنبال دستورالعمل. کنترل: استفاده از ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Cartoon Girl Minion Minion Surgery