nó đi Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

tăng số lượng bằng cách hợp nhất các số tương tự và cố gắng đạt được mục tiêu đã chỉ ra. bấm vào một nhóm gồm hai hoặc nhiều số giống nhau.

Điều khiển:
trong game

Puzzle Matching Numbers Android Html5 Match 3 Blocks Mobile Iphone Ipad Touchscreen Thinking