مطابقت 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

اتصال چهار از نشانه های خود را در یک ردیف در این بازی پازل کلاسیک. بازی در برابر پردازنده، و یا حتی یک دوست!

کنترل بازی:
قطره نشانه - استفاده از ماوس برای انتخاب حافظه، سمت چپ کلیک کنید به رها کردن رمز.

Classic PuzzleMatch