ذهن استاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   71 87.5% with 8 votes

این بازی ذهن دمیدن است، انتخاب چهار توپ رنگی و محل آنها را در توالی صحیح، با این حال شما باید ده تلاش می کند تا آنها را عاقلانه استفاده کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillMasterMind