Thạc sĩ Tâm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   71 87.5% with 8 votes

Đây là một tâm thổi trò chơi, chọn bốn quả bóng màu và đặt chúng trong trình tự chính xác, tuy nhiên bạn có mười cố gắng để sử dụng chúng một cách khôn ngoan.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SkillMasterMind