Tâm bi của bạn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

Bạn có để tạo thành các hàng của cùng một màu sắc để làm cho các quả bóng biến mất.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleBallAndroid DefaultMindYourMarbles