توان حیوانات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   49 30.77% with 13 votes

گرفتن سر و تنه با کلیک کردن بر روی حیوانات!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyMakeAnimal