Kỳ diệu rừng thoát 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Thoát khỏi rừng bằng cách tìm kiếm manh mối để giải quyết các câu đố. Bạn có thể mảnh với nhau tất cả mọi thứ?

Điều khiển:
Trong game

Puzzle Adventure Escape Magic