سحر و جادو انگشتان - 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

سحر و جادو انگشتان 2 یک بازی با 4 سطح است. تجربه سحر و جادو از ماساژ در بازی شیطان ما! اجازه دهید انگشتان دست خود را انجام دهید صحبت صاف! کنترل: انتشارات سمت چپ دکمه ماوس، نگه دارید و موس را حرکت در جهت مورد نظر.

کنترل بازی:
در بازی

Girl Naughty Magic Fingers Magic Fingers