لیزا سیمپسون دوچرخه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

راهنما لیزا سیمپسون به درایو دوچرخه خود را در اسپرینگفیلد

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به بازی

ObstacleBicycleLisaSimpson