krono: زمان پیچ خورده است بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

Krono: زمان پیچ خورده است یک بازی ماجراجویی که در آن شما نیاز به جمع آوری سنگهای به منظور کسب نمره. اجتناب از دشمنان را با تمام هزینه.

کنترل بازی:
در بازی

Adventure Evade Platforms Collecting Animal Unity Webgl