اسفنج باب و پاتریک: کثیف Busters حباب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

باب اسفنجی چالش حباب شر کثیف اقیانوس. استفاده از زیر آب شکارچی فوق العاده گرد و غبار به کمک باب اسفنجی ارسال ستاره ها به سرنگونی و تمام تهاجم به خاک Beachs. لباس شنای زنانه دوتکه ساحل اقیانوس پاک می تواند شما را نگه دارید؟

کنترل بازی:
کلیدهای چپ / راست به حرکت می کند / اجرا. گالری کلید فلش به پرش. گالری کلید فلش پایین به دولا گالری کلید ماوس را به هدف و استفاده از جارو برقی.

AdventureActionEvadePlatformsBubblesSpongePatrick-dirtyBusters