مرتکب خطا شدن حباب 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

ساقه همه هیولا و رفتن به سطح بعدی.

کنترل بازی:
CTRL - شروع بازی / شوت های انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - پرش.

ArcadeShoot 'em UpPlatformsBubblesMonstersBobble